Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

Missatge de benvinguda

President del patronat

Marià Galí, President del patronat de Fundació Mina

L’any 1999, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA, societat que des de 1842 ha estat oferint el servei d’abastament d’aigua, crea la Fundació Mina amb l’objectiu de donar valor social afegit a aquest servei públic i contribuir al desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa, amb l’objectiu de promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi on habitem
 
Avui, quan Fundació Mina compleix els seus primers 19 anys d’activitat, es mantenen les dues raons principals de la seva creació: la seva permanent preocupació mediambiental i social i alhora com a instrument jurídic capaç de desenvolupar , canalitzar i executar les activitats de mecenatge, educatives, mediambientals i de caire benèfic-social, per compte de la societat fundadora qui, per la seva pròpia essència, ja venia realitzant.