Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

Membres del patronat

Peu de foto, peu de foto

Marià Galí

Actualment el Patronat de la Fundació està format per:

 

President:

Sr. Marià Galí i Segués

 

Vicepresident:

Sr. Jaume Roca i Juvinyà

 

Tresorer:

Sr. Marc Galí i Segués

 

Vocals:

Sra. Marta Brull i Fontserè

Sra. Marta Colet i Gonzalo

Sr. Antoni Escudé i Torrente

Sr. Xavier Marcet i Gisbert

 

Secretari no-patró:

Sr. Avel•lí Martorell i Estrenjer

 

Volem fer una menció especial i agraïment a les anteriors presidències dels Srs. Joan Baptista Galí i Barba (1999-2001), Jaume Roca i Juvinyà (2001-2004) i l’Il•ltre. Sr. Pere Navarro i Morera, (2004-2012).