Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

Contacte

Podeu contactar amb FUNDACIÓ via:

TELÈFON
Atenció al client: 93.736.28.22

A LES NOSTRES OFICINES
Carrer de la Societat, 26, 08221 Terrassa, Barcelona

FORMULARI DE CONTACTE

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.