Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

Cicle de Conferències des de 2004 al 2006

2006

Conferència "La gestió de l'aigua al segle XXI"

EXCMA. SRA. CRISTINA NARBONA, Ministra de Medi Ambient.


2005

Conferència "El Servei Meteorològic de Catalunya, present i futur"

La segona conferència va ser a càrrec del Sr. JOAN PALLISÉ, Director del Servei Meteorològic de Catalunya.


2004

Conferència "El cicle de l'aigua a Terrassa i Comarca"

El president d'Aigües de Terrassa, Sr. MARIÀ GALÍ, inicià el cicle de conferències de Fundació Mina.

 

Any 2006 - Conferència ''La gestió de l'aigua al segle XXI''

Any 2006 - Conferència ''La gestió de l'aigua al segle XXI''