Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

2014 - 13 de novembre

Josep Dolz. ''ELS RECURSOS HÍDRICS A CATALUNYA. Present i Futur''

El dijous 13 de novembre, vam celebrar l’11a. conferència del cicle Aigua, Societat i Sostenibilitat. En aquesta ocasió, i presentada per Marià Galí, president del Patronat de la Fundació, i de Mina, Aigües de Terrassa, la conferència va córrer a càrrec del catedràtic d’Enginyeria Hidràulica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports i Enginyer Tècnic Industrial, Josep Dolz.

Sota el títol “ELS RECURSOS HÍDRICS A CATALUNYA. Present i Futur”, Dolz, que és un reconegut expert en els temes relacionats amb l’enginyeria hidrològica i la dinàmica fluvial, va fer una acurada anàlisi del repartiment dels recursos hídrics, la irregular distribució de la densitat de població i de les zones de regadiu, i les solucions a aplicar, tot plegat, amb el suport de les dades de la distribució geogràfica de Catalunya. A partir d’aquesta anàlisi, aquest expert en hidrologia va concloure que “ja és necessari prendre algun tipus de decisió per part de les administracions implicades”.

Per Dolz, “cal apostar per un sistema hídric interconnectat i una gestió integrada dels recursos, de les demandes agrària i urbana, amb una necessària cohesió territorial i un desenvolupament equilibrat, sense obviar però la sensibilitat que el debat sobre aquest tema comporta”.

El catedràtic també va fer una aposta decidida per portar aigua del Roine, ja que considera que és la solució pràcticament definitiva pel que significaria d’aportació a Catalunya. Ell mateix, però, va confirmar que aquesta solució té complicacions afegides ja que sembla difícil l’acord Espanya-França. Actualment, segons Dolz, del riu Roine, que té un cabal de 1.700 m3/segon, se n’utilitza el 4%, front els 600 m3/segon del riu Ebre, del que se’n fa servir més del 50%.

Recordar que Josep Dolz Ripollès, amb arrels familiars a Terrassa (molts dels assistents havien estat alumnes seus), va impulsar la creació de l’Institut d’Investigació Flumen que actualment dirigeix i que està dedicat a l’enginyeria hidrològica i la dinàmica fluvial. En els darrers deu anys ha publicat o participat en 10 llibres (uns quants d’ells en anglès), i diversos articles tècnics, sobre aquesta temàtica. Ha dirigit també 15 tesis doctorals i ha participat en nombrosos projectes de R+D i contractes d’especial rellevància amb empreses i administracions com a investigador principal.

Dolz també ha format part de diversos òrgans consultius de la Generalitat en l’àmbit acadèmic i, entre d’altres, ha estat promotor i membre del Consejo de Dirección de la Revista Ingeniería del Agua, de la Comisión Científica Mixta del Programa Doñana 2005, del Comitè d’Experts de la Tribuna del Agua a la Expo-Zaragoza, Vicepresident del Capítol Espanyol de la International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, i vocal del Consell d’Administració de la societat mixta Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua. Va rebre el Premi de l’Aigua 2013 a la publicació “ELS RECURSOS HÍDRICS A CATALUNYA”, de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

La Fundació Mina té com a finalitat promoure i fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones i del medi on habitem i és en aquest context que organitza aquestes conferències.

Veure vídeo

Descarregar PDF