Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

COL·LABORACIONS I AJUTS AL LLARG DELS 15 ANYS

Des de la seva creació el setembre de 1999, Fundació Mina ha realitzat un seguit d'activitats amb un pressupost que ha anat creixent. Els darrers anys, l'increment més important per poder ajudar a moltes families i entitats sense ànim de lucre a fer front a l'entorn de crisi que estem travesant, ha estat en el capítol d'accions de solidaritat, sense que s'hagin deixat els altres objectius de Fundació.

Imports en euros i amb inclusió de les despeses generals aplicades