Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

DINOU ANYS D'ACTIVITATS DE FUNDACIO MINA

El setembre de 1999, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA va crear la Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa amb l’objectiu de donar valor social afegit a aquest servei públic i contribuir al desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa. La finalitat principal era la de promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi on habitem.
veure video
 
La Fundació Mina d’Aigües de Terrassa compleix 16 anys d’activitat al servei de la ciutadania mantenint les dues raons principals de la seva creació: la seva permanent preocupació mediambiental i social i alhora com a instrument jurídic capaç de desenvolupar i executar les activitats de mecenatge, educatives, mediambientals i de caire benèfic-social que la societat fundadora, per la seva pròpia essència, ja venia realitzant. L’entitat va ser presidida en un inici pel Sr. Joan Baptista Galí i Barba i posteriorment pel Srs. Jaume Roca i Juvinyà i Pere Navarro i Morera.

Acte de presentació (1999) 
 
Des del medi ambient a la cohesió social. La Fundació Mina va iniciar la seva singladura en activitats pròpies o en col·laboració com van ser la Neteja de torrents i rieres, la Mostra de Cinema Mediambiental, el Dia Mundial de la Sida, així com desenvolupant diverses accions d’ajut al col·lectiu de persones amb minusvalidesa (“Trencant Barreres”, adaptació del camí de l’Obac, etc.), exposicions, certàmens o actes solidaris. També va encetar el cicle anual de conferències Aigua, Societat i Sostenibilitat. Des dels seus inicis, les seves activitats s’han anat multiplicant en atenció al compromís social de la institució.

Campanya “Trencant barreres” (2002), Adaptació del Camí de l’Obac per a persones amb minusvalidesa (2005), 3a. Conferència del cicle “Aigua, Societat i Sostenibilitat” de la llavors Ministra Cristina Narbona (2006) i Ajuts socials (2009)

En els darrers períodes, i per motiu de la greu situació econòmica que s’està vivint, s’ha incrementat notablement el pressupost destinat a activitats de solidaritat i ajut social. Per això, coincidint amb 15è aniversari, es va dur a terme un significatiu lliurament de més de 10.000 quilos d’aliments al Rebost, repetit enguany amb els que ja seran més de 113 tones d’aliments distribuïdes al col·lectiu amb més necessitat. Amb aquesta nova aportació s’haurà arribat gairebé a 32.000 persones.
 
Darrers lliuraments d'aliments al Rebost

Dades que poden reflectir, entre moltes altres, aquests tres lustres d’activitat són les més de 190 tones de brutícia extreta dels nostres torrents i rieres a través de la contractació de persones amb risc d’exclusió social, les activitats educatives que fins ara s’han realitzat per a més de 32.800 alumnes i el programa d’ajuts a escolars amb dificultats econòmiques al que s’hi ha destinat, inclòs el curs acabat 2014/2015, prop de 83.000 euros.
 
Per a desenvolupar totes les accions, la Fundació Mina va comptar només el 2014 amb uns 205.000 euros de pressupost, aportats en un 96% per l’entitat fundadora Mina, Aigües de Terrassa i el seu Grup d’empreses. Una bona part es van dedicar al banc d’aliments. A banda dels ajuts escolars per a alumnes terrassencs que es va ampliar també als centres d’ESO, el premi als estudiants de les Escoles d’Enginyeria de Terrassa, als millors expedients de Batxillerat i de Formació Professional, totes les activitats educatives i esportives i la neteja de rieres, es va iniciar també la col·laboració amb la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica per al programa d’ajut i suport a les dones diagnosticades de càncer de mama i a les seves famílies, i es van tancar convenis per a la prevenció d’incendis.