Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

Tarifa Social i Fons Social també a Viladecavalls

Viladecavalls s’afegeix a Terrassa, Ullastrell, Matadepera i Rellinars, municipis on ja s’han implantat aquestes mesures d’ajut

Els ciutadans més necessitats de Viladecavalls poden accedir als ajuts en el rebut de l’aigua amb la signatura del conveni de col·laboració entre les tres entitats.
 
El conveni de col·laboració, ratificat per Fundació Mina ha estat signat ahir per l’alcaldessa Francesca Berenguer i el director general de Mina, Aigües de Terrassa, Josep Lluís Armenter, contempla la implantació de la Tarifa Social, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del 28 de gener, i el Fons Social de Fundació Mina. Aquestes mesures se sumen al protocol per a la prevenció de talls de subministrament que Mina ja aplicava.
 
La Tarifa Social a Viladecavalls consisteix en una reducció del 90% de la quota fixa del servei a les persones usuàries de contractes de subministrament d’aigua domèstica per comptador que estiguin empadronades en l’adreça del subministrament i tinguin uns ingressos dins els llindars establerts en la legislació vigent en matèria de pobresa energètica. Aquesta circumstància haurà d’haver estat reconeguda abans pels serveis socials de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud.
 
Per la seva banda, el Fons Social que hi aporta Fundació Mina, dotat inicialment amb 30.000 €, s’afegeix a la Tarifa Social, i consisteix en ajuts per a sufragar el deute, o part del mateix, generat per la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable (quota de servei i consum d’aigua). L’aplicació d’aquestes mesures, comportarà una reducció de gairebé el 55% del cost total del subministrament d’aigua del rebut mig a Viladecavalls.
 
Per als casos en què tampoc es pugui fer front a la resta del rebut, s’aplicarà el protocol per a la prevenció de talls de subministrament per a famílies necessitades, sempre en estreta col·laboració amb els serveis socials municipals.