Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

PROGRAMA D'AJUTS ALS ESCOLARS DE TERRASSA

Signats els convenis d'aplicació del Programa d'Ajuts Escolars per al curs 2016/2017. Aquest curs s'hi destinen 21.000 €, ajut que administren directament els Consells Escolars.Des del seu inici, el 2010, s'ha destinat a aquest programa la quantitat de 125.000 € i s'estima que s'han beneficiat més de 4.000 alumnes.

Imatge de grup dels signants edició octubre 2016

Els nous convenis contemplen destinar un total de 21.000 euros a les escoles d’Infantil i Primària, d’ESO i d'Educació Especial de la ciutat.

Aquest programa d’ajuts té l’objectiu d’ajudar a que el màxim d’alumnes possible de famílies amb dificultats econòmiques, entre els escolars de Terrassa, tinguin accés als materials, llibres i activitats, a cada centre.

Fundació Mina va establir aquest programa per al curs 2010/2011 amb aquest objectiu, inicialment dirigit a les escoles d'infantil i primària de la nostra ciutat, ampliat posteriorment a les d'Eso i les d'Educació Especial. Els convenis es signen amb els consells escolars de cada centre per tal que, per la seva composició i pel seu coneixement de la realitat social de cada alumne i família, administrin aquest ajut, amb l’objectiu que el màxim d’alumnes possible en aquestes circumstàncies hi puguin accedir.
 

Presentació del programa curs 2016/2017

Presentació del programa curs 2016/2017