Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

MINA i l'AJUNTAMENT acorden no incrementar el preu de l'aigua

També s’ha acordat ampliar l’abast de la tarifa social de l’aigua
 
 
L’aigua no s’apujarà enguany a Terrassa. MINA, Aigües de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa han acordat que no s’aplicarà cap increment sobre les tarifes del servei d’abastament d’aigua a la ciutat per l’exercici 2015, mantenint les tarifes aprovades per l’any 2014. L’esforç realitzat de forma continuada per disminuir despeses d’explotació i la política ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, que ha aconseguit assolir millores en el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa i en l’estalvi d’energia de les instal·lacions, permeten mantenir la tarifa actual.
 
A més, l’empresa i el Consistori han acordat ampliar l’abast de la tarifa social de l’aigua per tal que més famílies se’n puguin beneficiar. D’una banda, el nivell de renda màxim de la família sol·licitant s’ampliarà un 40% respecte l’actual, i d’una altra, no serà imprescindible estar a l’atur o ser pensionista com fins ara per poder acollir-se a la tarifa social.
 
Les noves condicions s’aplicaran a partir de l’1 de juliol de 2015. D’aquesta manera es podrà absorbir l’impacte econòmic que suposarà l’ampliació de famílies beneficiàries sense haver de fer cap increment de les tarifes del servei. Actualment hi ha un total de 937 famílies acollides.
 
La tarifa social de l’aigua consisteix en una reducció del 90% de la quota de servei per als dos primers trams de consum, fins a 30m3/trimestre. Aquesta tarifa, juntament amb el protocol per evitar talls de subministrament a les famílies sense recursos es va establir el 2013 arran un acord pioner entre l’Ajuntament de Terrassa i MINA, Aigües de Terrassa, que va situar Terrassa com a municipi de referència en política social de l’aigua. El 2014, Fundació Mina va crear Fons Social de l’Aigua per complementar la tarifa social, beneficiant més de 416 famílies.
 
Ara, l’acord entre MINA, Aigües de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa fa palesa la voluntat d’ambdues parts de continuar contribuint a disminuir els efectes negatius que tota la societat està patint per la continuada situació de crisi econòmica. L’empresa i el Consistori han expressat en repetides ocasions, a la Taula de la Pobresa i altres escenaris de debat social, la seva voluntat de continuar col·laborant per tal de garantir a tota la ciutadania l’accés a un bé bàsic com és l’aigua.

Imatge de la creació del Fons Social de Fundació el març de 2014

Imatge de la creació del Fons Social de Fundació el març de 2014