Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

MINA HA BONIFICAT 278.217 € PER LA TARIFA SOCIAL I FUNDACIÓ MINA 61.800 € AL FONS SOCIAL

Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua el febrer de 2013. Des de que es va començar a aplicar i fins a final del 2017, l’empresa ha bonificat 278.217 euros per aquest concepte, que ha estat aplicable a 27.428 factures i del que se n’han beneficiat 4.000 famílies de la nostra ciutat.

La Tarifa Social suposa una reducció del 90% de la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a través de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Conscients però dels problemes que pateixen les famílies amb escassos recursos, Fundació Mina va complementar l’abril del 2014 aquest ajut amb el Fons Social de l’Aigua, al qual ja s’han destinat 61.800 euros que han ajudat a 1.563 famílies, el que correspon a 9.913 factures.

Amb aquest Fons, la Fundació atorga ajuts que, afegits a la Tarifa Social, poden significar un descompte de més del 79% del cost total del subministrament d’aigua (excepció dels impostos) del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa i se’n poden beneficiar aquelles persones que tenen atorgat el benefici de la tarifa social.

Mina també s’encarrega de tramitar davant l’Agència Catalana de Consum les sol·licituds d’usuaris que poden complir els requisits per beneficiar-se del Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics de la Generalitat de Catalunya