Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

MINA HA BONIFICAT 220.800 € PER LA TARIFA SOCIAL I FUNDACIÓ 49.600 PEL FONS SOCIAL

Mina va posar en marxa de forma pionera a Catalunya l’aplicació de la Tarifa Social de l’Aigua el febrer de 2013, d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa, aspecte ja pactat amb l’anterior alcalde Pere Navarro. Des de que es va començar a aplicar i fins al 30 de juny d’enguany, l’empresa ha bonificat fins a 220.822,50 euros per aquest concepte ajudant a 2.765 famílies, el que correspon a 21.821 factures.

La Tarifa Social suposa una reducció del 90% de la quota de servei de la factura per als dos primers trams de consum. La sol·licitud s’ha de fer a través de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Conscients però dels problemes que pateixen les famílies amb escassos recursos, Fundació Mina va complementar l’abril del 2014 aquest ajut amb el Fons Social de l’Aigua, al qual ja s’han destinat 49.600 euros que han ajudat a 1.386 famílies, el que correspon a 7.945 factures.

Amb aquest Fons, la Fundació atorga ajuts que, afegits a la Tarifa Social, poden significar un descompte de més del 79% del cost total del subministrament d’aigua (excepció dels impostos) del rebut mig. L’ajut es lliura de forma directa i se’n poden beneficiar aquelles persones que tenen atorgat el benefici de la tarifa social.

Mina també s’encarrega de tramitar davant l’Agència Catalana de Consum les sol·licituds d’usuaris que poden complir els requisits per beneficiar-se del Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics de la Generalitat de Catalunya.

Recordar també que des del 2004, per iniciativa de la companyia i d’acord amb l’Ajuntament de Terrassa s’aplica de forma automàtica una reducció de la tarifa per a totes les famílies nombroses, habitatges on consten empadronades més de tres persones.