Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

RENOVAT EL CONVENI AMB LES ESCOLES DE HOCKEY HERBA

Mina, Aigües de Terrassa, la Fundació i els clubs, han valorat molt positivament el resultat del conveni trienal signat el setembre de 2011, així com les accions educatives realitzades, per part de Fundació Mina un total de 12 accions educatives relacionades amb el món i la cultura de l’aigua, en les que han pres part la totalitat dels alumnes d’aquestes escoles, aproximadament 1.000 nens i nenes, i les de divulgació dutes a terme per Mina, Aigües de Terrassa, inclosos diversos tasts d’aigua a cegues per als socis dels clubs i subministrament de material de suport a les escoles per a la formació (equipació per als delegats o caps d’equip, petos per als entrenaments dels alumnes i carpetes tàctiques per a facilitar la formació tècnica en les competicions). Per això s’ha procedit a la signatura del nou conveni, en aquesta ocasió per un període de dos anys, fins el 2016, amb increment de la quantitat assignada a les escoles, que serà de 7.000 euros anuals per a cada una.

Les activitats educatives realitzades per Fundació Mina, han estat principalment aquelles que formen part de la divulgació de la cultura de l’aigua com són: “descobrim l’aigua” per als més petits i “el cicle natural de l’aigua”, “els estats de l’aigua” i “la intervenció de l’humà al cicle de l’aigua” per a la resta.

L’entitat Hockey per Terrassa, seguirà vetllant per tal que aquest suport econòmic sigui destinat exclusivament a les escoles. Entitat que agrupa als clubs signants, té l’objectiu, entre d’altres de potenciar el hockey a la ciutat i la formació dels nois i noies, no només esportiva sinó també social amb la finalitat de trobar per a ells i elles ajudes i facilitats tant acadèmiques com laborals per encarrilar de la millor manera el seu futur.Aquest conveni de col·laboració preveu, a més de donar suport a les escoles de hockey, desenvolupar un seguit d’actuacions, organitzant sessions didàctiques i/o formatives per als alumnes, sobre les matèries relacionades amb l’aigua i el medi ambient i subministrant informació, preferentment de caràcter pedagògic i/o cultural, de qualsevol de les activitats que porta a terme Mina Pública d’Aigües de Terrassa o la pròpia Fundació Mina, dirigida al col·lectiu de socis dels clubs.


 

Signatura conveni 2014-2016

Signatura conveni 2014-2016

Conveni 2011-2013

Conveni 2011-2013