Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

PREMI FUNDACIÓ MINA ALS MILLORS PROJECTES DE FI DE CARRERA I MÀSTER

Fundació Mina va instituir aquests guardons per tal de premiar i de promocionar aquells cicles formatius, inclosos els universitaris en pro de la investigació i el desenvolupament imprescindibles i necessaris per al manteniment i millora de la indústria, i en especial de les empreses subministradores de serveis en aquest cas de l’aigua, amb l'objectiu de guardonar i reconèixer els millors projectes fi de carrera i màster dels estudiants del Campus de Terrassa de la UPC, que es caracteritzin per ser innovadors, emprenedors i amb capacitat de transferència de tecnologia a les empreses del cicle integral de l’aigua.

Per tant, es tracta d’un premi que pretén apropar els mons de la Universitat i de l’Empresa en un camp concret com és el del cicle integral de l’aigua, que té implicacions directes per al benestar i la qualitat de vida de les persones, el desenvolupament econòmic i el medi ambient, i que abasta activitats relacionades amb un ampli ventall de les matèries que s’imparteixen en el Campus de la UPC de Terrassa.

Aquests guardons es lliuren en el decurs de l’acte de graduació celebrats per l’Escoles d'Enginyeria (EET i ETSEIAT) del Campus Terrassa.

Tercera Edició-2012. El Jurat de la tercera edició del Premi  va emetre, per unanimitat, el següent VEREDICTE:

Atorgar ex-aequo un premi als següents treballs:

“ISOTERMES I CINÈTIQUES DE BIOSORCIÓ D’ESPÈCIES QUÍMIQUES SOBRE FIBRES DE QUERATINA PROCEDENTS D’UN RESIDU”, redactat per Sílvia Ramos Pastor i dirigit per Fernando Carrillo Navarrete amb la col•laboració de Montserrat López Mesas.

“VALORACIÓ D’UN RESIDU BIOGÈNIC PER A L’ELIMINACIÓ DE METALLS PESANTS CONTINGUTS EN EFLUENTS AQUOSOS CONTAMINATS”, redactat per Marta Casadesús i Fusté i dirigit per Fernando Carrillo Navarrete, amb la col•laboració de Montserrat López Mesas i Cristina Palet Ballús.


Segona Edició-2011. El veredicte del jurat, per unanimitat, va ser d’atorgar, ex-aequo, un premi als treballs:

“DISSENY D’UNA MINICENTRAL HIDRÀULICA”, redactat per Álvaro Molina Muñoz i dirigit per Jaume Saura Perisé.

“ESTUDI DE L’AÏLLAMENT DE FUITES EN XARXES D’AIGUA EN FUNCIÓ DEL CALIBRATGE DE LES DEMANDES”, redactat per Gérard Sanz Estapé i dirigit per Ramón Pérez Magrané.


Primera Edició-2010: El veredicte del jurat va ser:

1er. PREMI AL TREBALL: “VEHICLE PER AL TALL I LA RECOL•LECCIÓ D’ALGUES”, redactat per Oriol Ballester Puiggròs i Jordi Serrats Márquez i dirigit per Rafael Sitjar Canyelles.

2n. PREMI: El jurat va considerar que dos dels treballs presenten els mateixos mèrits per a obtenir aquest segon premi i per tant, i va decidir atorgar-lo ex-aequo als treballs:

“TRACTAMENTS ELECTROQUÍMICS AVANÇATS PER A LES AIGÜES RESIDUALS DE LA INDÚSTRIA DEL BIODIESEL”, redactat per Esther López Calle i dirigit per Mª Dolores Álvarez del Castillo.

“ESTUDIO DE DIVERSOS TRATAMIENTOS EN EL POLI-(ÁCIDO LÁCTICO) PARA APLICACIONES EN FILTROS DE AGUA BIODEGRADABLES DE ALTAS PRESTACIONES”, redactat per Bricel Montenegro Serrano i dirigit per José Gámez Pèrez.

La dotació econòmica dels Premis és de 3.000 euros. 2.000 pel primer premi (1.000 pel director i 1.000 per l’alumne) i 1.000 pel segon premi (500 pel director i 500 per l’alumne).
 

Lectura del Veredicte -edició 2012-

Lectura del Veredicte -edició 2012-

El President (llavors Il·lm. Sr Pere Navarro) i el Secretari de Fundació amb les premiades i el director dels treballs. edició 2012

El President (llavors Il·lm. Sr Pere Navarro) i el Secretari de Fundació amb les premiades i el director dels treballs. edició 2012