Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

Fundació Mina lliura la Beca a l’alumna del Diploma de la UPC per a més grans de 55 anys

Lliurament de la Beca Fundació Mina a l’alumna del Diploma de la UPC per a més grans de 55 anys
 
Amb aquesta Beca, principal criteri de la qual és la situació econòmica de l’estudiant, la Fundació s’ha fet càrrec del cost total del primer any d’estudis de l’estudiant Fina Álvarez, qui els ha finalitzat amb èxit.

  •  
 
A l’inici del curs, Jaume Roca, vicepresident de la Fundació Mina i Manel Lis, director acadèmic dels estudis universitaris en Tecnologia i Societat de la UPC, van acordar l’atorgament d’aquesta ajuda, d’acord amb el conveni signat pels presidents de les dues institucions de col·laboració amb el Diploma propi de la UPC “Tecnologia i Societat” per a més grans de 55 anys. Segons aquest conveni, la Fundació Mina es compromet a sufragar el cost total d’un estudiant del curs 2015-2016. És a dir, la quantitat que Fundació Mina de Terrassa aporta als estudis en Tecnologia i Societat és equivalent al cost anual de la matrícula d’un estudiant durant el primer any de curs, més els costos generals que es generen, en conjunt mil tres-cents euros (1.300 €) enguany, efectius ara que la Fina ha acabat amb èxit en totes les assignatures del pla d’estudis.
 
Al comunicar-li l’atorgament de la Beca, Fina Álvarez va manifestar que “per mi és molt gratificant el fet de tornar a estudiar després de molts anys. No només per activar les neurones, que per a les persones de la nostra edat és molt important, sinó pel fet de realitzar-me com a persona, posant-me al dia en aspectes i coneixements ja desfasats o oblidats”. Aquesta estudiant també comenta que “en el pla social, pel viscut fins ara, la relació amb els companys i els professors és molt amena i cordial. Aquestes hores setmanals, a més, suposen una fuita i un trencar amb la rutina diària.” Fina Álvarez es declara “contenta i desitjant seguir amb el camí emprès” i anima a les persones més grans de 55 anys a que realitzin aquests cursos i, com diu ella, “entendran el que comento”. Finalment, Álvarez ha volgut agrair “que hi hagi entitats, a la nostra ciutat, que col·laborin i ajudin a moltes persones, com és el meu cas, a poder-lo realitzar.”

El beneficiari o beneficiària de la beca es compromet a cursar totes les assignatures del pla d’estudis i, segons queda establert al conveni, l’assignació serà realitzada per una comissió formada per un representant de la Fundació Mina, un representant del Senat del Diploma i el Delegat del Rector de la UPC al Campus de Terrassa.
 
El Diploma UPC per a més grans de 55 anys “Tecnologia i Societat” és una diplomatura de tres anys de durada estructurada en dos quadrimestres per cada any, tardor i primavera. En cada quadrimestre l’estudiant ha de cursar 306 hores de classes presencials i 750 hores de treball personal a casa o a la biblioteca.
 

Manel Lis, Fina Álvarez i Jaume Roca

Manel Lis, Fina Álvarez i Jaume Roca