Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem
< Tornar al llistat

ACTUACIONS AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ

En un acte presidit per l’Il•lm. Sr. Pere Navarro, en la seva qualitat de president del Patronat de la Fundació i el Sr. Josep Mayoral, President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, la Fundació Mina Aigües de Terrassa va fer la presentació del material que s’ha confeccionat per tal de fer un reconeixement públic a la segona reconstrucció del conjunt del Monestir de Sant Llorenç, en motiu del 60è. aniversari del seu inici.

El material que serà presentat consisteix en un plafó informatiu (1,95 m x 0,75 m) i un díptic que recull la història i els detalls d’aquesta segona reconstrucció duta a terme principalment per l’associació d’Amics de la Muntanya de Sant Llorenç del Munt.

En aquest acte obert al públic, a més de presentar el material, es va fer a la Sra. Maria Casals i al Sr. Narcís Bacardit, un reconeixement en record i representació dels qui intervingueren en la mateixa i al Sr. Manuel Planxat per la seva desinteressada col•laboració en l’elaboració del text de l’opuscle.

Homenatge als Srs. Bacardit i Planxat i Sra. Casals
Aquest material ha estat instal·lat a la sala museu del propi Monestir, tal i com recull el conveni signat entre l’Excma. Diputació de Barcelona, qui cedeix l’espai, i la Fundació Mina d’Aigües de Terrassa.

Veure tríptic informatiu

Inauguració de l'exposició

Inauguració de l'exposició