Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

Activitats

La Fundació Privada Mina d'Aigües de Terrassa, va ser creada el 6 de setembre de 1999 per Mina, Aigües de Terrassa. Segons els estatuts i des de llavors, i per a promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi en el que habitem, porta a terme activitats benèfiques, de defensa del medi ambient en tots els seus aspectes, sanitàries, educatives, culturals, científiques i de foment de la investigació.
 
Com bé es constata a través de les activitats i ajuts portats a terme per la nostra Fundació, la solidaritat, la defensa del medi, l’educació i la cultura no són qüestions aïllades sinó relacionades entre sí.
 
En aquest sentit, el Patronat ha optat per planificar i portar a terme actuacions que de forma simultània cobrissin tots o alguns d’aquests aspectes i que els ajuts atorgats fossin a entitats sense ànim de lucre, que o bé coincidissin amb les finalitats de la Fundació o per a actuacions que guardessin relació amb aquestes finalitats.
 
És per això que, quan la Fundació ha endegat programes de protecció del medi com la neteja de torrents, ho ha fet mitjançant la contractació d’entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu la reinserció social, aconseguint-se de forma simultània una doble finalitat: la integració d’un col·lectiu de persones excloses socialment i una millora del medi amb la que s’està beneficiant a tota la ciutadania. Activitats com el seguiment d’ocells comuns al riu Llobregat, no sols milloren un aspecte del nostre entorn natural  com és el cens d’aus per a realitzar un seguiment de l’estat de l’ecosistema del Llobregat, sinó que són alhora una activitat educativa impartida per educadors professionals en la que participen centenars d’escolars de diverses poblacions del nostre àmbit geogràfic. Les activitats educatives, especialment les relacionades amb el cicle de l’aigua, a banda de la finalitat estrictament formativa té una clara vesant de conscienciació mediambiental. El programa de formació d’immigrants en l’aprenentatge de la llengua catalana, té una vessant social però també de foment de la cultura catalana i de la nostra llengua. Els Premis als millors expedients tant de Batxillerat com de Formació Professional, acompleixen la vessant educativa i d’investigació, i els Ajuts Escolars, la social i educativa.
 
Tanmateix, algunes activitats i col·laboracions, només cobreixen una de les vessants dels nostres objectius fundacionals, com ara el lliurament d’aliments.

Més informació del 16è aniversari